Fasadarbete i centrala Västerås

Fasadmontering Vattenfalls huvudkontor i Solna.
Sten: Black Rain Kina
Uppdragsgivare Peab
Utfört i samarbete med Aros sten.

Stenentreprenad Wallenbergssalen IVA